ภาพกิจกรรม
งานแนะแนว โรงเรียนน้ำผุด นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ปีการศึกษา 2565
ความฝันจะสำเร็จได้ ต่อเมื่อเราลงมือทำ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 งานแนะแนว โรงเรียนน้ำผุด นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,10:22   อ่าน 16 ครั้ง