ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับทุนการศึกษากาชาด จังหวัดตรัง
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 งานแนะแนว โรงเรียนน้ำผุด นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดตรัง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนน้ำผุด จำนวน 4 คน ได้แก่
1. เด็กชายนพพร หนูชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เด็กหญิงพรรณพิมล ศรีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เด็กหญิงกรกนก จันทนเสถียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นางสาวณัฐมณ ชุมหล่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,15:20   อ่าน 263 ครั้ง