กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิสิทธิ์ชัย ไกรเทพ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสรศักดิ์ ศิริสุขวิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3